νεύρον

νεύρον
νεῡρον, τὸ (ΑΜ)
βλ. νεύρο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • νεῦρον — sinew neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νεῦρα — νεῦρον sinew neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νεύρο — το (ΑΜ νεῡρον) 1. συν. στον πληθ. τα νεύρα βιολ. όργανα υπό μορφή υπόλευκης ταινίας ή νήματος τα οποία μεταφέρουν τις αισθητικές και κινητικές διεγέρσεις μεταξύ εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού αφ ενός και τών διαφόρων οργάνων, αφ ετέρου, και πρός… …   Dictionary of Greek

  • Antipsychotic — Advertisement for Thorazine (chlorpromazine) from the 1950s[1] An antipsychotic (or neuroleptic) is a tranquilizing psychiatric medication primarily used to manage psychosis (including delusions or hallucinations, as well as disordered tho …   Wikipedia

  • Neuroethology — Echolocation in bats is one model system in neuroethology Neuroethology (from Greek νεῦρον neuron nerve and ἦθος ethos habit or custom ) …   Wikipedia

  • List of medical roots, suffixes and prefixes — This is a list of roots, suffixes, and prefixes used in medical terminology, their meanings, and their etymology. There are a few rules when using medical roots. Firstly, prefixes and suffixes, primarily in Greek, but also in Latin, have a… …   Wikipedia

  • Neurona — Diagrama básico de una neurona …   Wikipedia Español

  • νευρίον — (I) νευρίον, τὸ (Α) [νεύρον] υποκορ. τού νεύρον. (II) νευρίον, τὸ (Α) [νευρά] υποκορ. τού νευρά …   Dictionary of Greek

  • жила — I жила I., ж., укр. жила, ст. слав. жила νεῦρον, φλέψ (Супр.), болг. жила, сербохорв. жи̏ла, словен. žila, чеш. žila, слвц. žila, польск. żуɫа, в. луж. žiɫа, н. луж. žуɫа. Родственно лит. gyslа жила (сухожилие) , gįsla, др. прусск. gislo, лтш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Neurology — For the journal, see Neurology (journal). Neurologist Occupation Names Physician, Medical Practitioner Activity sectors Medicine Description Education required M.D. , D.V.M. or D.O. (US), M.B. B.S. (UK), M.B. B.Ch. B.A.O. (Republic of Ireland)… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”